• Hoai vu Nguyen

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Hoai vu Nguyen
+84 90 854 19 88
Ngoại tuyến
My name is Vu Nguyen, a passionate photographer who captures the endless beauty of love using a visual language where no words are needed. I believe it is a privilege to be invited into your most special moments and emotions. Welcome to my website: http://www.hoaivu.com
Tính phí mỗi giờ
100 USD

tối thiểu 3 giờ

Liên hệ