Nhiếp ảnh gia Dmitriy Gvozdik

Smolensk, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
10 năm
Nhiếp ảnh gia Dmitriy Gvozdik
@Gvo3D
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
5 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
6
6 ảnh và 2 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
8
20 ảnh và 1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
21
Người tham dự MyWed Party 2014, 2015, 2017, 2018
4
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 3 giờ