Nhiếp ảnh gia Giancarlo Gallardo

Thành phố Goa-tê-ma-la, Guatemala
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Giancarlo Gallardo
@Giancarlo
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+502 5491 5338
Tính phí mỗi giờ
470 USD
tối thiểu 4 giờ