Nhiếp ảnh gia Francesco Ferruzzi

Roma, Ý
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Francesco Ferruzzi
@Ferruzzi
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+39 334 348 1062
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 4 giờ