Nhiếp ảnh gia Olesya Shi

Samara, Nga
Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước
Thành viên MyWed trong
5 năm
Nhiếp ảnh gia Olesya Shi
@ExcentaRich
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 4 giờ