Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ethel Bartrán

Las Palmas de Gran Canaria, Tây Ban Nha 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tây ban nha, pháp
https://lh3.googleusercontent.com/tNxovlJQpuw6x_O7NQxACMsktCIjz1kuS2Lp0HF51JYwcf9AwMBLO5xRVsZ9cIjsW0GluEFaWSPCgNkJajUDgRJCHw Las Palmas de Gran Canaria, Tây Ban Nha 120 EUR Ethel Bartrán +34 606 14 91 29