Nhiếp ảnh gia Elli Fedoseeva

Perm', Nga
Xuất hiện lần cuối 6 ngày trước
Thành viên MyWed trong
8 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Elli Fedoseeva
@ElliFed
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+7 952 651-77-77
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 6 giờ