Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vasiliy Devor

Chernivtsi, Ukraine 

11 năm trên MyWed
Tôi có thể nói ukraina, nga, anh
https://lh3.googleusercontent.com/E5HLEMKiUs2N4-SZl8JoZ0EFtB1XHnKK9zCKnbMNPNKqF8L_vMMTCrhO84jMHRm6w3xq6m3KruelP2xwKi8bTTy_Ciwl4GJgk0DZ Chernivtsi, Ukraine 1200 UAH Vasiliy Devor +380 99 341 7154
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên