Nhiếp ảnh gia Dmitriy Poznyak

Bryansk, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Dmitriy Poznyak
@Des32
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 950 697-69-67
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 6 giờ