Xuất hiện lần cuối 6 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Corneliu David

Bu-ca-rét, Romania 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani
https://lh3.googleusercontent.com/uKqKcoFJpYotfMOqAaTIsM6eVEOr-esq2Ac0bEA24mTRFQUbMmky2FWpwRZPCOr1TvqvaZdQtLB3mnQfdqo6Cq4 Bu-ca-rét, Romania 60 RON Corneliu David +40 722 481 630