Nhiếp ảnh gia Kirill Karpalyuk

Ki-si-nhốp, Moldova
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Kirill Karpalyuk
@DaiKiri
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+373 794 04 305
Tính phí mỗi giờ
105 USD
tối thiểu 6 giờ