Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Carlo Pesa

Lipa, Phi-lip-pin 

2 năm trên MyWed
https://lh3.googleusercontent.com/B8nuO9ptpGpTrZSCc1KBVqU5a4OfHnwIIQ7z-qY3hUKlcPcuixml2GRCp4nVkQumGt_VGymxzxEr3fdAyV6P7kwlz8aw0husVbni6A Lipa, Phi-lip-pin 0 Carlo Pesa +63 921 317 4523