Nhiếp ảnh gia Batien Hajduk

Montpellier, Pháp
Xuất hiện lần cuối 4 giờ trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Batien Hajduk
@Bastienhajduk
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
10 ảnh và 2 câu chuyện đám cưới trong Tuyển chọn của Biên tập viên
12
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
215 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này