Nhiếp ảnh gia Bondar Viktor

Vinnytsia, Ukraine
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Bondar Viktor
@BONDART
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 67 645 7735
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 3 giờ