Nhiếp ảnh gia Angel Mackevich

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Angel Mackevich
@AngelYou
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Bóng rọi và bóng đổ"

1
4 ảnh trong Đẹp nhất của năm
4
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
12 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
12
Người tham dự MyWed Party 2014
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
95 USD
tối thiểu 5 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này