Nhiếp ảnh gia Aleksey Minaev

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksey Minaev
@Alexir
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 903 569-39-61
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 4 giờ