Nhiếp ảnh gia Aleksandr Zhosan

Cherkasy, Ukraine
PRO
Trực tuyến
Thành viên MyWed trong
4 năm và 11 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Zhosan
@AlexZhosan
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
50 ảnh và 12 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
62
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+380 93 567 9216
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 8 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này