Nhiếp ảnh gia Aldo Chávez

Ciudad Juarez, Mexico
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Aldo Chávez
@AldoChavez
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+52 656 271 4969
Tính phí mỗi giờ
125 USD
tối thiểu 2 giờ