Nhiếp ảnh gia Aleksandra Makidi

Rhodes, Hy Lạp
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandra Makidi
@ABMphoto
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+30 698 443 6730
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 2 giờ