Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Egemen Kurar

101

đang theo dõi
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Cô-pen-ha-gen, Đan Mạch PRO

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói đan mạch, thổ nhĩ kỳ, anh
https://lh3.googleusercontent.com/dqEK-RGQDJVl1b8J9jsBArO3kUaJ76fobSMzdlUJjHsbNPDOIDy4W2ck511agFYcDmWBLCmJXc2_eJfFQt8AxIPhgDT-9vsaq7Rj_w Cô-pen-ha-gen, Đan Mạch 150 USD Egemen Kurar +45 31 86 11 96
Chụp ảnh đám cưới: 200 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ