f/1.7
85 mm
1/5000
200
  • Bình luận:

Péter Győrfi-Bátori (PeterGyorfiB) 9 tháng trước

Nice! :)

Valentina Tvardovskaya (phototvardovskay) 9 tháng trước

какая классная атмосфера