f/2.0
35 mm
1/800
160
  • Bình luận:

Darya Gerasimchuk (gerasimchukdarya) 11 tháng trước

colorful story!)

Stefano Roscetti (StefanoRoscetti) 11 tháng trước

Thanks Darya :D