Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Dmitriy Pisockiy (pisotskiy). Ảnh của 26 tháng 8 2017
Thêm vào mục yêu thích
Отличный снимок!
Очень здорово!!!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

24 mm
1/200s
200
Quay vào 18 tháng 8 2017