Cezar Buliga cezarbuliga

Târgu Mureş, Romania

Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Cezar Buliga (cezarbuliga). Ảnh của 28 tháng 3 2022
Thêm vào mục yêu thích

Gursky's Rhein II, Romanian wedding version remix :)

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/5
17 mm
1/320s
125
Quay vào 9 tháng 10 2021