Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Simona Grumezescu (simone2021). Ảnh của 27 tháng 3
Thêm vào mục yêu thích

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/8
50 mm
1/200s
500
Quay vào 26 tháng 3 2022