Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Barbara Fabbri (fabbri). Ảnh của 5 tháng 8 2021
Thêm vào mục yêu thích

Красивая невеста! Хороший снимок!
It's so beautiful!It's so beautiful!It's so beautiful!It's so beautiful!

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/2.8
18 mm
1/200s
2000
Quay vào 3 tháng 7 2021