Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Kraipuk Thanudkit (tankraipuk). Ảnh của 23 tháng 9 2020
Thêm vào mục yêu thích

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

50 mm
1/250s
100
Quay vào 19 tháng 7 2020