Nhiếp ảnh gia ảnh cưới Antonio Palermo (antoniopalermo). Ảnh của 1 tháng 4 2020
Thêm vào mục yêu thích
si, molto emozionante e delicato

Đăng nhập hoặc Đăng ký để bình luận

f/3.5
35 mm
1/320s
1250
Quay vào 4 tháng 10 2019