f/10.0
85 mm
1/250
800
  • Bình luận:

Pavel Merk (merkpaul) 3 tuần trước

Great!

Dalmo Ouriques (Dalmo77) 2 tuần trước

Linda!

André Clark (andreclark) 4 ngày trước

Belo retrato dos noivos