f/3.6
35 mm
1/2000
800
  • Bình luận:

Ricardo Ranguetti (ricardoranguett) 1 tháng trước

Perfect Light!