Photographer sa kasal Christian Macias (christianmacias). Larawan ni 31.08.2018
Ilagay sa mga paborito

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

24 mm
1/200s
1250
Kinuha noong 26 Agosto 2018