Photographer sa kasal Mona Varga (monavarga). Larawan ni 12 Marso 2018
Ilagay sa mga paborito

Much appreciated, thanks!

Mag-log In o Magpalista upang makapaglagay ng komento

f/3.36
105 mm
1/500s
100
Kinuha noong 19 Setyembre 2017