Photographer sa kasal Anna Zhukova (annazhukova). Larawan ni 20 Marso 2019
Ilagay sa mga paborito