Photographer sa kasal Barbara Fabbri (fabbri). Larawan ni 1 Hulyo 2014
Ilagay sa mga paborito