Alina & Cristian

เรื่องราวถัดไป
16.05.2019 Mangalia, โรมาเนีย
Wedding on the offshore the Black Sea
  • คุณสามารถละทิ้งการกดถูกใจของคุณภายใน 5 นาทีเท่านั้น คุณถึงขีดจำกัดในการกดถูกใจแล้ว ชุดภาพนี้เก่าเกินไป คุณไม่สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจเรื่องราวของคุณเองได้ ตั้งค่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อให้สามารถกดถูกใจได้ คุณไม่สามารถกดถูกใจภาพนี้ได้ โปรไฟล์ของคุณยังไม่ได้รับการอนุมัติ
  • เพิ่มลงในรายการโปรด
ดีที่สุดของสัปดาห์
  • ความคิดเห็น:

Sergey Kalichevskiy (kalichevskiy) 2 เดือน ที่แล้ว

Great! Bravo!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you !

Christelle Rall (christellerall) 2 เดือน ที่แล้ว

Wow, nice!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you very much !

Igor Serdyukov (Igorserdyukov) 2 เดือน ที่แล้ว

wow, great work

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you !

Jiří Šmalec (jirismalec) 2 เดือน ที่แล้ว

love the cover photo!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you !

Ruslan Nasrullaev (nasrullaev) 2 เดือน ที่แล้ว

Great Job!

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you !

Alisa Tancyreva (Ainwonderland) 2 เดือน ที่แล้ว

Intresting wedding)

Magdalena Gheonea (magdagheonea) 2 เดือน ที่แล้ว

Thank you !