ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Ce Pai

0

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

โซล, เกาหลีใต้ 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนดั้งเดิม, ภาษาจีนตัวย่อได้
https://lh3.googleusercontent.com/Jd34Ygq71wOaQOJoaBfUtEbQf9KJGmJfNTu96486Xzd-TJ1zT1CILYwT20xO_oQf2QnURGFAPeQQ5zGduVJ5G0Wzdpi-izHN4TQ3 โซล, เกาหลีใต้ 10010 TWD Ce Pai +886 2 2595 5345
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 365 USD ต่อชั่วโมง 12 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย