ออนไลน์ครั้งล่าสุด 2 วันที่แล้ว

ช่างภาพ Vitaliy Melikhov

คาร์คิฟ, ยูเครน 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษารัสเซีย, ภาษายูเครน, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/5eTodhLOHTzwj0jeFqr2fqyFlnm0s6JsiBEovRvA4K-vW7TlYS3CR2vGO8cR--siJM_o6vIvrqaeC5Jzs-BhaWwCkFVOGuddczvM คาร์คิฟ, ยูเครน 1500 UAH Vitaliy Melikhov +380 95 433 3565
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 75 USD ต่อชั่วโมง 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย