ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Vitaliy Bublik

คาร์คิฟ, ยูเครน 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษารัสเซีย, ภาษายูเครนได้
https://lh3.googleusercontent.com/yJ7nmduAszhNM32niqf-hBEQF_8ebERB0PP3yUczLYkyUr4Pgb3gKnfKrbRvO0dI57DAQAWIC28JFvrKQRvYEAfG คาร์คิฟ, ยูเครน 600 UAH Vitaliy Bublik +380 50 686 6275