ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Samuel Namnaba

0

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

เอลโดเรต, เคนยา 

4 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาสวาฮีลีได้
https://lh3.googleusercontent.com/9hQhmg9lvsCxCHRdZ-k5nhlybGC4SYnbq3uaKeTgSo-u4T-2Vym0R-wkNXxzcY4ca_aKqChN1gUMglvFg9BtEUUxhtDlfXXsi4Rl0g เอลโดเรต, เคนยา 150 USD Samuel Namnaba +254 724 025857
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 5 150 THB ต่อชั่วโมง 2 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย