ออนไลน์ครั้งล่าสุด 30 นาทีที่แล้ว

ช่างภาพ Mariya Mitnikova

โอเดสซา, ยูเครน 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษารัสเซีย, ภาษายูเครน, ภาษาบัลแกเรีย, ภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/jUUDqrRt8j5oCh_w_E1dPQ-efOjCki5Wg1_VwHBF9BJkcT_8QFrGxaCBCckMQXP5CVGSLeXZhgS3Zi9LEJ3WcwA โอเดสซา, ยูเครน 500 UAH Mariya Mitnikova +380 96 819 4419