ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Jessie Miagao

บาโคลอด, ฟลิปปนส์ 

2 ปี บน MyWed
https://lh3.googleusercontent.com/Va0gS92BzSzHCfTE5gPMO2axJM0rG382WXHFzrpfOAONttJJeiyAyHFPMXQEFb5BsDi0sDG84gI83_PuL8s8sq83vMx8EEw31QJT บาโคลอด, ฟลิปปนส์ 7000 PHP Jessie Miagao +63 928 833 5351
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 140 USD ต่อชั่วโมง 8 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย