ออนไลน์ครั้งล่าสุด 3 วันที่แล้ว

ช่างภาพ Jeremy Sauterel

2

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุด 3 วันที่แล้ว

ฟรีบูรก์, สวิตเซอร์แลนด์ PRO

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาฝรั่งเศสได้
https://lh3.googleusercontent.com/7XCwsEAOB7NCVu-oJiEkOg-yQpk2mY8cr4CS8U3_nplwLQeMg17w3wYLFHf-2Wz27ZOSaSaV__7ZF4Avp6biPfC7OeJaMjeUj8qchjo ฟรีบูรก์, สวิตเซอร์แลนด์ 200 EUR Jeremy Sauterel +41 78 770 61 24
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 235 USD ต่อชั่วโมง 9 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย