ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Bruno Sauma

0

กำลังติดตาม
ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

เวสต์ฮาร์ตฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา 

4 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษได้
https://lh3.googleusercontent.com/wbC5cYexyYQqGEyOEm_AvXxW6DiNG2qtPak5M-M48Dls4JgungqA5nylfRCrCrLKFGfLrI2KO0oOH05YxZpkX7PRHYCuWbMO1Gjp6w เวสต์ฮาร์ตฟอร์ด, สหรัฐอเมริกา 300 USD Bruno Sauma +1 860-922-8565
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 300 USD ต่อชั่วโมง 4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย