ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Vincent Duke

Lipa, ฟลิปปนส์ 

2 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษาตากาล็อกได้
https://lh3.googleusercontent.com/Bz_ffMyFzkxd6ljxql5cI36O9bGSlLYY5eS6A45r0zAwuHS_VdTYJvFTDmWHCBrS2oAbYhAVkt5s9Wxc1fD2aiEh Lipa, ฟลิปปนส์ 3000 PHP Vincent Duke +63 977 325 7128
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 60 USD ต่อชั่วโมง 5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย