ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Przemysław Frej

โอส์ซไทน์, โปแลนด์ 

11 เดือน บน MyWed
ฉันพูดภาษาโปแลนด์ได้
https://lh3.googleusercontent.com/KkJs-PT9P3NSisMdobIWcipYUieKh-GJPxIeDysKNyI-rVPN9W9R95syc6G_YS_O0DfwTjx_ogmF2dP-fae-S60fDA โอส์ซไทน์, โปแลนด์ 0 Przemysław Frej +48 793 668 566