ออนไลน์ครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้ว

ช่างภาพ Danson Soew

ลังกาวี, มาเลเซีย 

1 ปี บน MyWed
ฉันพูดภาษาอังกฤษ, ภาษามาเลเซีย, ภาษาจีนตัวย่อได้
https://lh3.googleusercontent.com/GQMF2kJBeb0w14RtqHjzYP6_QooFBychd7PcvyWtKz9THXDWl3geV63XQORl2JgW4kMGXeWS6_tH2f308wdqe0p26g ลังกาวี, มาเลเซีย 700 MYR Danson Soew +60 14-900 3006
การถ่ายภาพงานแต่งงาน: 170 USD ต่อชั่วโมง 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย