การประกวดช่างภาพงานแต่งงานประจำปี

MyWed Award 2017

ช่างภาพแห่งปีงานหมั้นการเตรียมความพร้อมรายละเอียดแขกในงานแต่งงานพิธีแหวนภาพครอบครัวดาวเด่นของวันงานเลี้ยงฉลองแต่งงานการเต้นรำครั้งแรกการโยนช่อดอกไม้การตัดเค้กอุปกรณ์ต่างๆมุมกล้องช่วงเวลาสุดพิเศษการวางกรอบภาพสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของโลกประเพณีภาพหมุนสูงขึ้น...และสูงขึ้นช่างภาพแห่งปีงานหมั้นการเตรียมความพร้อมรายละเอียดแขกในงานแต่งงานพิธีแหวนภาพครอบครัวดาวเด่นของวันงานเลี้ยงฉลองแต่งงานการเต้นรำครั้งแรกการโยนช่อดอกไม้การตัดเค้กอุปกรณ์ต่างๆมุมกล้องช่วงเวลาสุดพิเศษการวางกรอบภาพสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของโลกประเพณีภาพหมุนสูงขึ้น...และสูงขึ้นช่างภาพแห่งปีงานหมั้นการเตรียมความพร้อมรายละเอียดแขกในงานแต่งงานพิธีแหวนภาพครอบครัวดาวเด่นของวันงานเลี้ยงฉลองแต่งงานการเต้นรำครั้งแรกการโยนช่อดอกไม้การตัดเค้กอุปกรณ์ต่างๆมุมกล้องช่วงเวลาสุดพิเศษการวางกรอบภาพสถานที่ที่เป็นที่รู้จักของโลกประเพณีภาพหมุนสูงขึ้น...และสูงขึ้น