Naposledy aktívny dlhú dobu dozadu

Fotograf Grigoriy Aksyutin

Winnipeg, Kanada 

10 rokov na MyWed
Rozprávam jazykmi: angličtina, ruština
https://lh3.googleusercontent.com/DZHnJnsadKvZ1z4ss-G6hLmgVSi-hHRnZ_5M8huVRM15I3zKTmZFdc7ogNmhaMHn6W6Q-MZKi6Ah0Vr95qQpwlqC Winnipeg, Kanada 0 Grigoriy Aksyutin