Sist sett for lenge siden

Fotograf Vlada Chizhevskaya

1

følge
Sist sett for lenge siden

Moscou, Rusland 

5 år hos MyWed
Jeg kan snakke russisk
https://lh3.googleusercontent.com/wyn-Rqop4ryEz4Q6ZY95kLI-kOAsU4i0MxuNvbbuPAfgdHXoBCyjKwcv6lrmcPauNTNdbFM0Nh3JoRKOfsk314r1fR-cz8zrnoDF Moscou, Rusland 3500 RUB Vlada Chizhevskaya +7 961 589-14-12
Bryllupsbildetaking: 50 USD per time 2 timer minimum