Sist sett for 3 uker siden

Fotograf Andrey Yavorivskiy

Ivano-Frankivsk, Ukraina 

8 år hos MyWed
Jeg kan snakke russisk
https://lh3.googleusercontent.com/iceYeUVtS4F3wQ4yznWiEk0cr0rGbdxWmtrVVJotRweWYkx2lEDDQ58y0Qts2zumgYlwT1tkTV5-WKmn-tLeMySu Ivano-Frankivsk, Ukraina 1400 UAH Andrey Yavorivskiy +380 97 657 0236